๑«¬«๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼ Who Am I ™ ๑«¬«๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký.


[Code] Vườn Ước Nguyện 2013Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Jan 10, 2013 7:49 pm
Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
avatar
AnkNgok94
Chức vụAdmin

AdminHiện đang:Profile AnkNgok94
Posts : 306
Tiền xu : 31885
Thanks : 4
Birthday : 18/01/1994
Join date : 08/01/2013
Đến từ : TP.HCM
Sở thích : Du Lịch, khám phá thế giới
Trạng thái : Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống


Bài gửiTiêu đề: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013
http://arimiku.websitescamp.com

Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
Tiêu đề: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013

Demo: http://www.whoami.lifeme.net/f21-forum
Nhược điểm của code này là sẽ kkhông sử dụng được blog trong forum nữa .

Trước hết phải cài đặt blog
acp>>modules> blog>>cấu hình>>Activate blogs : chọn có

Tiếp theo tạo 1 chuyên mục blog tên vườn ước nguyện
acp>quan ly tong the>>Forum>>Categories and forums>>tạo 1 chuyên mục
trong đó có phần Choose the kind of forum you want : chọn blog

Tiếp theo vào acp>>Templates>>Quản Lý Tổng Thể
topics_blog_box
Code:

<table width="100%" height="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody><tr>
 
</tr>
<tr>
    <td style="background:url(http://i45.servimg.com/u/f45/17/95/94/57/bg_con10.jpg) repeat-x" height="587">
    <table width="230" height="502" border="0">
    <tbody><tr>
      <td valign="bottom" align="center" style="background:url(http://i45.servimg.com/u/f45/17/95/94/57/bg_slo10.png) no-repeat;" height="245">
         
          <a  onmouseover="show_tooltip(this,'Ấn vào đây');" data-toggle="modal"  href="#myModal" ><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/17/95/94/57/iyly10.png" width="170" height="48" vspace="30" border="0"></a></td>
        <td rowspan="2" width="500" align="center">
       
         
<div class="popper" id="topdeck" style="visibility: hidden;"> </div>


<table cellspacing="0" height="450" width="500" border="0" style="background:url(http://i45.servimg.com/u/f45/17/95/94/57/bg10.png) no-repeat" <tr=""><tbody><tr><td align="center" height="450" width="500" style="padding:10px;padding-top:17px;">  <div style="overflow: auto; max-height: 310px;"> 
<!-- BEGIN topics_blog_box -->
<!-- BEGIN row -->
<!-- BEGIN topic -->
     

  <right>
<div class="inf"> <div class="ava"><img src="http://i.imm.io/NzrN.png" ></div><div class="inf1"><p class="nam3">{topics_blog_box.row.TOPIC_AUTHOR}</p>
 
  <div class="user-info">
    <a onmouseover="show_tooltip(this,'quan tâm : <font color=#FF66CC> {topics_blog_box.row.VIEWS}</font> <br> Gửi đến : <font color=red> {topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</font> <br>NỘI DUNG : <font color=#FF66CC>BẠN CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT NHÉ</font>');"  href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}"><span style="color:black"><strong>ƯỚC LÀ ...</strong></span></a>
    </div></div></div>
</right>

<style type="text/css">
 
  .pun .user-ident .user-basic-info {
text-align: center;
padding: 20px 0;
}
  .inf {
height: 100px;
width: 100px;
overflow: hidden;
position: relative;
margin: 10px auto;
border: 1px solid;
  float: left;
  padding-left: 10px;
  border: white;
}
  .ava, .ava img {
height: 100px;
width: 100px;
}
.inf1 {
z-index: 99;
position: absolute;
width: 100px;
top: 100px;
height: 100px;
background: transparent;
padding: 8px;
}
  .nam3 {
height: 30px;
text-align: center;
line-height: 30px;
margin-bottom: 5px;
}
  .nam3 a, .nam3 span a {
color: #fff !important;
}
  .inf:hover .inf1 {
top: 0;
text-overflow: ellipsis;
  animation: realava .8s both;
-moz-animation: realava .8s both;
-webkit-animation: realava .8s both;
-o-animation: realava .8s both;
}
  .inf .inf1 {
top: 0;
text-overflow: ellipsis;
  animation: realava .8s both;
-moz-animation: realava .8s both;
-webkit-animation: realava .8s both;
-o-animation: realava .8s both;
}
 
 
 
</style>
  <!-- END topic -->
<!-- END row -->
<!-- END topics_blog_box -->    </div> 
</td></tr></tbody></table>
 
</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/17/95/94/57/notice10.png" width="230" height="245"></td>
    </tr>
    </tbody></table>
    </td>
</tr>
</tbody></table>
    <script src="http://illiweb.com/rsc/24/frm/admin/admin.js" type="text/javascript"></script>
          <style>/* Tooltip */
#tooltip .header {display:none}
#tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1.5px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
#tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-color:#FFF;border:2px solid blue;padding:5px;border-radius:3px;color:#000;z-index:99;}

          </style>
 
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="myModal" class="modal hide fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">

  <div class="modal-body">
      <form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);"
enctype="multipart/form-data">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tbody>
            <tr>
                <td width="12%" nowrap="nowrap">
                    <span class="gen">
                        <b>Gửi đến :</b>
                    </span>
                </td>
                <td width="88%">
                    <table cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td width="60%">
                                    <input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text"
                                    name="subject" value="Tất cả thành viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';"
                                    onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';" size="45" maxlength="40"
                                    tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">
                                </td>
                             
                                  <td width="40%"><a onMouseOver="_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px" href="#emo"><b>Emoticon</b></a><a onMouseOver="show_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik2" style="font-size:10px;display:none;" href="#emo"><b>Ẩn Emo</b></a></td>
                                 
                                <td align="right" width="40">
                                    <input onClick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» '), dongtimo()" class="btn btn-primary" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s" />
                                </td>
                               
                            </tr>
                             
                            <tr>
                  <td></td>
                 
                </tr> 
                             
                             
                             
                        </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
              <td nowrap="nowrap" valign="top"><p style="padding: 2px;"></p><span class="gen"><b>Ước :</b></span><br></td><br />
                  <td valign="top"><p style="padding: 2px;"></p><textarea id="c3z_lovemess" class="gen" style="width: 100%; height: 100px; display: inline;" onClick="storeCaret(this)" onKeyUp="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onSelect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td></td>
                  </tr>
            <tr>
                <td id="security"></td>
  <td><div id="xong" style="width: 100%; height: auto; margin-top: 6px; display: block;"> </div>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <b>
        <input type="hidden" name="lt" value="0">
        <input type="hidden" name="mode" value="newtopic">
        <input type="hidden" name="f" value="21">
    </b>
</form>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
 
  </div>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
         
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="myModal" class="modal hide fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">

  <div class="modal-body">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <td class="starsTitle" height="25">
              <span class="genmed module-title"><center>Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp</center></span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <form action="/login" method="post">
                    <table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
                        <tr>
                            <td align="center" width="50%">
                                <span class="gen">Tài khoản:</span>
                            </td>
                            <td align="center" width="50%">
                                <span class="gen">Mật khẩu:</span>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                <input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;"
                                />
                            </td>
                            <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                <input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;">
                            </td>
                        </tr>
                        <tr align="center">
                            <td colspan="2">
                                <span class="gen">Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
                                    <input type="checkbox" name="autologin"
                                    checked="checked">
                                </span>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr align="center">
                          <td colspan="2"><br />
                                <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập">
                            </td>
                        </tr>
                        <tr align="center">
                            <td colspan="2">
                                <span class="gensmall">
                                    <a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">:: Quên mật khẩu</a>
                                </span>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
          <div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
 
  </div>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<script src="http://hotro64.forumvi.com/11847.js"></script>
        <script>
          jQuery("#emoclik").click(function(){
    jQuery(this).hide();
    jQuery("#emoclik2").show();
    jQuery("#c3z_lovemess").animate({
    height:"-=50"
    },2000);
    jQuery.ajax({
    type:"POST",
    url:"/h1-page",
    success:function(emo){
    jQuery("#xong").html(emo).show("slow");}
    });
});
jQuery("#emoclik2").click(function(){
    jQuery(this).hide();
    jQuery("#emoclik").show();
    jQuery("#c3z_lovemess").animate({
    height:"+=50"
    },2000);
    jQuery.ajax({
    type:"POST",
    url:"/h1-page",
    success:function(emo){
    jQuery("#xong").html(emo).hide("slow");}
    });
});
jQuery("#security").load("/post?f=21&mode=newtopic input[name^=auth]");
          </script>
 


 

        <style type="text/css">
@charset "utf-8";
.lovemes1 table, .lovemes1 div, .lovemes1 hr, .lovemes1 br, .lovemes1 embed{display:none!important}
.lovemes1 {font-weight:bold; font-size:11px}
.lovemes1 img {margin-top: -2px;vertical-align: middle; max-height:24px}
          .tdyt {
height: 295px;
border-left-color: black;
border-right-color: black;
background-color: transparent;
padding: 10px 20px 0;
overflow: auto;
width: 710px;
}
          .main .tieude .page-title {
background:#fff;
opacity:0.8;
padding:5px;
}

.main .tieude {
height:28px;
border:1px solid #133783;
-webkit-box-shadow:0 2px 2px -2px rgba(0,0,0,.52);
font-size:12px;
font-family:"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
font-weight:700;
color:#000;
background:url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_cat.png) repeat-x #1675BC;
padding:6px;
}

.noidungthongbao {
height:27px!important;
padding:0;
}
.btn {
  display: inline-block;
  *display: inline;
  padding: 4px 12px;
  margin-bottom: 0;
  *margin-left: .3em;
  font-size: 14px;
  line-height: 20px;
  *line-height: 20px;
  color: #333333;
  text-align: center;
  text-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.75);
  vertical-align: middle;
  cursor: pointer;
  background-color: #f5f5f5;
  *background-color: #e6e6e6;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ffffff), to(#e6e6e6));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #ffffff, #e6e6e6);
  background-repeat: repeat-x;
  border: 1px solid #bbbbbb;
  *border: 0;
  border-color: #e6e6e6 #e6e6e6 #bfbfbf;
  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.25);
  border-bottom-color: #a2a2a2;
  -webkit-border-radius: 4px;
    -moz-border-radius: 4px;
          border-radius: 4px;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffffff', endColorstr='#ffe6e6e6', GradientType=0);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false);
  *zoom: 1;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
          box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.btn:hover,
.btn:active,
.btn.active,
.btn.disabled,
.btn[disabled] {
  color: #333333;
  background-color: #e6e6e6;
  *background-color: #d9d9d9;
}

.btn:active,
.btn.active {
  background-color: #cccccc \9;
}

.btn:first-child {
  *margin-left: 0;
}

.btn:hover {
  color: #333333;
  text-decoration: none;
  background-color: #e6e6e6;
  *background-color: #d9d9d9;
  /* Buttons in IE7 don't get borders, so darken on hover */

  background-position: 0 -15px;
  -webkit-transition: background-position 0.1s linear;
    -moz-transition: background-position 0.1s linear;
      -o-transition: background-position 0.1s linear;
          transition: background-position 0.1s linear;
}.btn {
  border-color: #c5c5c5;
  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.15) rgba(0, 0, 0, 0.15) rgba(0, 0, 0, 0.25);
}

.btn-primary {
  color: #ffffff;
  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
  background-color: #006dcc;
  *background-color: #0044cc;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #0088cc, #0044cc);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#0088cc), to(#0044cc));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #0088cc, #0044cc);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #0088cc, #0044cc);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #0088cc, #0044cc);
  background-repeat: repeat-x;
  border-color: #0044cc #0044cc #002a80;
  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.25);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ff0088cc', endColorstr='#ff0044cc', GradientType=0);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false);
}

.btn-primary:hover,
.btn-primary:active,
.btn-primary.active,
.btn-primary.disabled,
.btn-primary[disabled] {
  color: #ffffff;
  background-color: #0044cc;
  *background-color: #003bb3;
}

.btn-primary:active,
.btn-primary.active {
  background-color: #003399 \9;
}.btn-inverse:hover,
.btn-inverse:active,
.btn-inverse.active,
.btn-inverse.disabled,
.btn-inverse[disabled] {
  color: #ffffff;
  background-color: #222222;
  *background-color: #151515;
}

.btn-inverse:active,
.btn-inverse.active {
  background-color: #080808 \9;
}

button.btn,
input[type="submit"].btn {
  *padding-top: 3px;
  *padding-bottom: 3px;
}

button.btn::-moz-focus-inner,
input[type="submit"].btn::-moz-focus-inner {
  padding: 0;
  border: 0;
}

button.btn.btn-large,
input[type="submit"].btn.btn-large {
  *padding-top: 7px;
  *padding-bottom: 7px;
}

button.btn.btn-small,
input[type="submit"].btn.btn-small {
  *padding-top: 3px;
  *padding-bottom: 3px;
}

button.btn.btn-mini,
input[type="submit"].btn.btn-mini {
  *padding-top: 1px;
  *padding-bottom: 1px;
}

.btn-link,
.btn-link:active,
.btn-link[disabled] {
  background-color: transparent;
  background-image: none;
  -webkit-box-shadow: none;
    -moz-box-shadow: none;
          box-shadow: none;
}

.btn-link {
  color: #0088cc;
  cursor: pointer;
  border-color: transparent;
  -webkit-border-radius: 0;
    -moz-border-radius: 0;
          border-radius: 0;
}

.btn-link:hover {
  color: #005580;
  text-decoration: underline;
  background-color: transparent;
}

.btn-link[disabled]:hover {
  color: #333333;
  text-decoration: none;
}


.alert {
  padding: 8px 35px 8px 14px;
  margin-bottom: 20px;
  color: #c09853;
  text-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  background-color: #fcf8e3;
  border: 1px solid #fbeed5;
  -webkit-border-radius: 4px;
    -moz-border-radius: 4px;
          border-radius: 4px;
}


.close {
  float: right;
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  line-height: 20px;
  color: #000000;
  text-shadow: 0 1px 0 #ffffff;
  opacity: 0.2;
  filter: alpha(opacity=20);
}

.close:hover {
  color: #000000;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  opacity: 0.4;
  filter: alpha(opacity=40);
}

button.close {
  padding: 0;
  cursor: pointer;
  background: transparent;
  border: 0;
  -webkit-appearance: none;
}


.fade {
  opacity: 0;
  -webkit-transition: opacity 0.15s linear;
    -moz-transition: opacity 0.15s linear;
      -o-transition: opacity 0.15s linear;
          transition: opacity 0.15s linear;
}

.fade.in {
  opacity: 1;
}


.hide {
  display: none;
}

.show {
  display: block;
}
.modal-backdrop.fade {
  opacity: 0;
}

.modal-backdrop,
.modal-backdrop.fade.in {
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
}

.modal {
  position: fixed;
  top: 50%;
  left: 50%;
  z-index: 999;
  width: 560px;
  margin: -250px 0 0 -280px;
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #999;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.3);
  *border: 1px solid #999;
  -webkit-border-radius: 6px;
    -moz-border-radius: 6px;
          border-radius: 6px;
  outline: none;
  -webkit-box-shadow: 0 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    -moz-box-shadow: 0 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);
          box-shadow: 0 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  -webkit-background-clip: padding-box;
    -moz-background-clip: padding-box;
          background-clip: padding-box;
}

.modal.fade {
  top: -25%;
  -webkit-transition: opacity 0.3s linear, top 0.3s ease-out;
    -moz-transition: opacity 0.3s linear, top 0.3s ease-out;
      -o-transition: opacity 0.3s linear, top 0.3s ease-out;
          transition: opacity 0.3s linear, top 0.3s ease-out;
}

.modal.fade.in {
  top: 50%;
}

.modal-header {
  padding: 9px 15px;
  border-bottom: 1px solid #eee;
}

.modal-header .close {
  margin-top: 2px;
}

.modal-header h3 {
  margin: 0;
  line-height: 30px;
}

.modal-body {
  max-height: 400px;
  padding: 15px;
  overflow-y: auto;
}

.modal-form {
  margin-bottom: 0;
}

.modal-footer {
  padding: 14px 15px 15px;
  margin-bottom: 0;
  text-align: right;
  background-color: #f5f5f5;
  border-top: 1px solid #ddd;
  -webkit-border-radius: 0 0 6px 6px;
    -moz-border-radius: 0 0 6px 6px;
          border-radius: 0 0 6px 6px;
  *zoom: 1;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #ffffff;
    -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #ffffff;
          box-shadow: inset 0 1px 0 #ffffff;
}

.modal-footer:before,
.modal-footer:after {
  display: table;
  line-height: 0;
  content: "";
}

.modal-footer:after {
  clear: both;
}

.modal-footer .btn + .btn {
  margin-bottom: 0;
  margin-left: 5px;
}

.modal-footer .btn-group .btn + .btn {
  margin-left: -1px;
}

.modal-footer .btn-block + .btn-block {
  margin-left: 0;
}

</style>

tìm :
Code:
 <input type="hidden" name="f" value="21">

Code:
jQuery("#security").load("/post?f=21&mode=newtopic input[name^=auth]");
Thay số 3 bằng số ở box vườn ước nguyện bạn đã tạo.

Bước 2: Lấy emoticon:
- Truy cập
Code:
http://link forum bạn/smilies.forum?mode=smilies_frame
- Viewsource toàn bộ cho vào 1 trang html
rùi sửa emoticonp thành emoticon tất cả
- Lấy cái link dẫn trang html vừa tạo thay cho
Code:
/h1-page
viewcomments_body
Code:
<!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
<table width="100%" height="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody><tr>
 
</tr>
<tr>
    <td style="background:url(http://i45.servimg.com/u/f45/17/95/94/57/bg_con10.jpg) repeat-x" height="587">
    <table width="230" height="502" border="0">
    <tbody><tr>
      <td valign="bottom" align="center" style="background:url(http://i45.servimg.com/u/f45/17/95/94/57/bg_slo10.png) no-repeat;" height="245">
         
       
                        <div class="user-basic-info">
                                                                  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div> 
 
      </td>
        <td rowspan="2" width="500" align="center">
       
         
<div class="popper" id="topdeck" style="visibility: hidden;"> </div>


<table cellspacing="0" height="450" width="500" border="0" style="background:url(http://i45.servimg.com/u/f45/17/95/94/57/bg10.png) no-repeat" <tr=""><tbody><tr><td align="center" height="450" width="500" style="padding:10px;padding-top:17px;">
bạn  {postrow.displayed.POSTER_NAME} đã ước nguyện
<div style="height: 120px;width:400px;padding-top:10px;padding-right:20px;padding-left:20px;font-size:14px;text-align:justify;border: 1px dashed rgb(192, 192, 192); -moz-border-radius: 3px 3px 3px 3px;overflow: auto;">
<div style="overflow: auto; max-height: 310px;">   
  {postrow.displayed.MESSAGE}</div> </div>
  <!-- END displayed -->
       
      <!-- END postrow -->
 Xin cầu mong lời ước nguyện của bạn sẽ thành sự thật!
  <br>
 <a style="padding-right: 150px;font-size:14px;font-weight:bold;color:red"  onmouseover="show_tooltip(this,'Ấn vào đây');" data-toggle="modal"  href="#myModal" >comment</a> <a onmouseover="show_tooltip(this,'quay lại vườn ước nguyện');"  style="font-size:14px;font-weight:bold;color:red" href="/f{FORUM_ID}-">Quay lại </a>
  <div style="height: 150px;width:400px;padding-top:10px;padding-right:20px;padding-left:20px;font-size:14px;text-align:justify;border: 1px dashed rgb(192, 192, 192); -moz-border-radius: 3px 3px 3px 3px;overflow: auto;">
    <!-- BEGIN comment -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <div class="post"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div id="p{comment.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div class="blog_comment-avatar">
                  {comment.displayed.POSTER_AVATAR}
              </div>
             
              <div class="post-options">
                  {comment.displayed.THANK_IMG} {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG} {comment.displayed.DELETE_IMG} {comment.displayed.IP_IMG} {comment.displayed.REPORT_IMG}
              </div>
           
       
              <div class="clearfix"></div>
            </div>

            <div class="postbody"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR}>

              <div class="post-entry">
                  <div class="entry-content">
                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                    <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                          <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                          <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                          <!-- END switch_vote_plus -->

                          <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                          <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                          <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                        <!-- END switch_no_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                        <!-- END switch_vote -->
                    </div>
                    <!-- END switch_vote_active -->
                    <div>
                        {comment.displayed.MESSAGE}
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                        <dl class="attachbox">
                          <dt>{comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                          <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                <dt>
                                    <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                </dt>

                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                <dd>
                                    <em>{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_comment -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                <dd>
                                    <em>{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                <dd>({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                          </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                    </div>
                    <p>
                        {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}
                    </p>
                  </div>
              </div>
            </div>

           
        </div>
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{comment.hidden.MESSAGE}</p>
        <!-- END hidden -->
      <!-- END comment -->

      <!-- BEGIN no_comment -->
      <div class="post">
        <div class="postbody no_comment">
            <p style="text-align:center">{no_comment.L_NO_COMMENT}</p>
        </div>
      </div>
      <!-- END no_comment -->
    </div>
</td></tr></tbody></table>
 
</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/17/95/94/57/notice10.png" width="230" height="245"></td>
    </tr>
    </tbody></table>
    </td>
</tr>
</tbody></table>

   

    <script src="http://illiweb.com/rsc/24/frm/admin/admin.js" type="text/javascript"></script>
          <style>/* Tooltip */
#tooltip .header {display:none}
#tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1.5px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
#tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-color:#FFF;border:2px solid blue;padding:5px;border-radius:3px;color:#000;z-index:99;}

          </style>
 
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="myModal" class="modal hide fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">

  <div class="modal-body">
 

<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
 
  </div>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
         
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="myModal" class="modal hide fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">

  <div class="modal-body">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <td class="starsTitle" height="25">
              <span class="genmed module-title"><center>Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp</center></span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <form action="/login" method="post">
                    <table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
                        <tr>
                            <td align="center" width="50%">
                                <span class="gen">Tài khoản:</span>
                            </td>
                            <td align="center" width="50%">
                                <span class="gen">Mật khẩu:</span>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                <input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;"
                                />
                            </td>
                            <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                <input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;">
                            </td>
                        </tr>
                        <tr align="center">
                            <td colspan="2">
                                <span class="gen">Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
                                    <input type="checkbox" name="autologin"
                                    checked="checked">
                                </span>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr align="center">
                          <td colspan="2"><br />
                                <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập">
                            </td>
                        </tr>
                        <tr align="center">
                            <td colspan="2">
                                <span class="gensmall">
                                    <a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">:: Quên mật khẩu</a>
                                </span>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
          <div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
 
  </div>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<script src="http://hotro64.forumvi.com/11847.js"></script> 

        <style type="text/css">
.btn {
  display: inline-block;
  *display: inline;
  padding: 4px 12px;
  margin-bottom: 0;
  *margin-left: .3em;
  font-size: 14px;
  line-height: 20px;
  *line-height: 20px;
  color: #333333;
  text-align: center;
  text-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.75);
  vertical-align: middle;
  cursor: pointer;
  background-color: #f5f5f5;
  *background-color: #e6e6e6;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ffffff), to(#e6e6e6));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #ffffff, #e6e6e6);
  background-repeat: repeat-x;
  border: 1px solid #bbbbbb;
  *border: 0;
  border-color: #e6e6e6 #e6e6e6 #bfbfbf;
  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.25);
  border-bottom-color: #a2a2a2;
  -webkit-border-radius: 4px;
    -moz-border-radius: 4px;
          border-radius: 4px;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffffff', endColorstr='#ffe6e6e6', GradientType=0);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false);
  *zoom: 1;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
          box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.btn:hover,
.btn:active,
.btn.active,
.btn.disabled,
.btn[disabled] {
  color: #333333;
  background-color: #e6e6e6;
  *background-color: #d9d9d9;
}

.btn:active,
.btn.active {
  background-color: #cccccc \9;
}

.btn:first-child {
  *margin-left: 0;
}

.btn:hover {
  color: #333333;
  text-decoration: none;
  background-color: #e6e6e6;
  *background-color: #d9d9d9;
  /* Buttons in IE7 don't get borders, so darken on hover */

  background-position: 0 -15px;
  -webkit-transition: background-position 0.1s linear;
    -moz-transition: background-position 0.1s linear;
      -o-transition: background-position 0.1s linear;
          transition: background-position 0.1s linear;
}.btn {
  border-color: #c5c5c5;
  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.15) rgba(0, 0, 0, 0.15) rgba(0, 0, 0, 0.25);
}

.btn-primary {
  color: #ffffff;
  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
  background-color: #006dcc;
  *background-color: #0044cc;
  background-image: -moz-linear-gradient(top, #0088cc, #0044cc);
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#0088cc), to(#0044cc));
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #0088cc, #0044cc);
  background-image: -o-linear-gradient(top, #0088cc, #0044cc);
  background-image: linear-gradient(to bottom, #0088cc, #0044cc);
  background-repeat: repeat-x;
  border-color: #0044cc #0044cc #002a80;
  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.25);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ff0088cc', endColorstr='#ff0044cc', GradientType=0);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false);
}

.btn-primary:hover,
.btn-primary:active,
.btn-primary.active,
.btn-primary.disabled,
.btn-primary[disabled] {
  color: #ffffff;
  background-color: #0044cc;
  *background-color: #003bb3;
}

.btn-primary:active,
.btn-primary.active {
  background-color: #003399 \9;
}.btn-inverse:hover,
.btn-inverse:active,
.btn-inverse.active,
.btn-inverse.disabled,
.btn-inverse[disabled] {
  color: #ffffff;
  background-color: #222222;
  *background-color: #151515;
}

.btn-inverse:active,
.btn-inverse.active {
  background-color: #080808 \9;
}

button.btn,
input[type="submit"].btn {
  *padding-top: 3px;
  *padding-bottom: 3px;
}

button.btn::-moz-focus-inner,
input[type="submit"].btn::-moz-focus-inner {
  padding: 0;
  border: 0;
}

button.btn.btn-large,
input[type="submit"].btn.btn-large {
  *padding-top: 7px;
  *padding-bottom: 7px;
}

button.btn.btn-small,
input[type="submit"].btn.btn-small {
  *padding-top: 3px;
  *padding-bottom: 3px;
}

button.btn.btn-mini,
input[type="submit"].btn.btn-mini {
  *padding-top: 1px;
  *padding-bottom: 1px;
}

.btn-link,
.btn-link:active,
.btn-link[disabled] {
  background-color: transparent;
  background-image: none;
  -webkit-box-shadow: none;
    -moz-box-shadow: none;
          box-shadow: none;
}

.btn-link {
  color: #0088cc;
  cursor: pointer;
  border-color: transparent;
  -webkit-border-radius: 0;
    -moz-border-radius: 0;
          border-radius: 0;
}

.btn-link:hover {
  color: #005580;
  text-decoration: underline;
  background-color: transparent;
}

.btn-link[disabled]:hover {
  color: #333333;
  text-decoration: none;
}


.alert {
  padding: 8px 35px 8px 14px;
  margin-bottom: 20px;
  color: #c09853;
  text-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  background-color: #fcf8e3;
  border: 1px solid #fbeed5;
  -webkit-border-radius: 4px;
    -moz-border-radius: 4px;
          border-radius: 4px;
}


.close {
  float: right;
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  line-height: 20px;
  color: #000000;
  text-shadow: 0 1px 0 #ffffff;
  opacity: 0.2;
  filter: alpha(opacity=20);
}

.close:hover {
  color: #000000;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  opacity: 0.4;
  filter: alpha(opacity=40);
}

button.close {
  padding: 0;
  cursor: pointer;
  background: transparent;
  border: 0;
  -webkit-appearance: none;
}


.fade {
  opacity: 0;
  -webkit-transition: opacity 0.15s linear;
    -moz-transition: opacity 0.15s linear;
      -o-transition: opacity 0.15s linear;
          transition: opacity 0.15s linear;
}

.fade.in {
  opacity: 1;
}


.hide {
  display: none;
}

.show {
  display: block;
}
.modal-backdrop.fade {
  opacity: 0;
}

.modal-backdrop,
.modal-backdrop.fade.in {
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
}

.modal {
  position: fixed;
  top: 50%;
  left: 50%;
  z-index: 999;
  width: 560px;
  margin: -250px 0 0 -280px;
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #999;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.3);
  *border: 1px solid #999;
  -webkit-border-radius: 6px;
    -moz-border-radius: 6px;
          border-radius: 6px;
  outline: none;
  -webkit-box-shadow: 0 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    -moz-box-shadow: 0 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);
          box-shadow: 0 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  -webkit-background-clip: padding-box;
    -moz-background-clip: padding-box;
          background-clip: padding-box;
}

.modal.fade {
  top: -25%;
  -webkit-transition: opacity 0.3s linear, top 0.3s ease-out;
    -moz-transition: opacity 0.3s linear, top 0.3s ease-out;
      -o-transition: opacity 0.3s linear, top 0.3s ease-out;
          transition: opacity 0.3s linear, top 0.3s ease-out;
}

.modal.fade.in {
  top: 50%;
}

.modal-header {
  padding: 9px 15px;
  border-bottom: 1px solid #eee;
}

.modal-header .close {
  margin-top: 2px;
}

.modal-header h3 {
  margin: 0;
  line-height: 30px;
}

.modal-body {
  max-height: 400px;
  padding: 15px;
  overflow-y: auto;
}

.modal-form {
  margin-bottom: 0;
}

.modal-footer {
  padding: 14px 15px 15px;
  margin-bottom: 0;
  text-align: right;
  background-color: #f5f5f5;
  border-top: 1px solid #ddd;
  -webkit-border-radius: 0 0 6px 6px;
    -moz-border-radius: 0 0 6px 6px;
          border-radius: 0 0 6px 6px;
  *zoom: 1;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #ffffff;
    -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #ffffff;
          box-shadow: inset 0 1px 0 #ffffff;
}

.modal-footer:before,
.modal-footer:after {
  display: table;
  line-height: 0;
  content: "";
}

.modal-footer:after {
  clear: both;
}

.modal-footer .btn + .btn {
  margin-bottom: 0;
  margin-left: 5px;
}

.modal-footer .btn-group .btn + .btn {
  margin-left: -1px;
}

.modal-footer .btn-block + .btn-block {
  margin-left: 0;
}
        .user-basic-info img {
border: none;
max-width: 70px;
max-height: 70px;
          margin-bottom: 20px;

}
</style>

Nguồn: http://www.hotrofm.com
Tài Sản của AnkNgok94
Ngôi nhà nhỏ
Thú Cưng:
Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share
Thu Jan 10, 2013 7:54 pm
Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
avatar
AnkNgok94
Chức vụAdmin

AdminHiện đang:Profile AnkNgok94
Posts : 306
Tiền xu : 31885
Thanks : 4
Birthday : 18/01/1994
Join date : 08/01/2013
Đến từ : TP.HCM
Sở thích : Du Lịch, khám phá thế giới
Trạng thái : Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống


Bài gửiTiêu đề: Re: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013
http://arimiku.websitescamp.com

Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
Tiêu đề: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013

Tặng các bạn bảng quảng cáo Vườn Ước Nguyện nek :
Chèn vào cuối index_body:
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <div style="left:0px; width: 260px; no-repeat; position:fixed; bottom: 180px">
<a href="/f21-forum" title="Khu vườn ước nguyện"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/17/75/13/98/343410.png" border="0"></a> </div>
 <!-- END switch_user_logged_in -->

Thay "/f21" bằng link vườn ước nguyện.
Nhớ like đấy nhé.
Tài Sản của AnkNgok94
Ngôi nhà nhỏ
Thú Cưng:
Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share
Mon Mar 02, 2015 1:19 pm
http://zone-fm.teenhue.net/
avatar
sayedn73
Chức vụMember

MemberHiện đang:Profile sayedn73
Posts : 4
Tiền xu : 18190
Thanks : 0
Join date : 02/03/2015
Trạng thái : http://zone-fm.teenhue.net/


Bài gửiTiêu đề: Re: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013

http://zone-fm.teenhue.net/
Tiêu đề: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013

thank'sthank's
Tài Sản của sayedn73
Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share
Tue Aug 04, 2015 10:54 pm
Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
avatar
AnkNgok94
Chức vụAdmin

AdminHiện đang:Profile AnkNgok94
Posts : 306
Tiền xu : 31885
Thanks : 4
Birthday : 18/01/1994
Join date : 08/01/2013
Đến từ : TP.HCM
Sở thích : Du Lịch, khám phá thế giới
Trạng thái : Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống


Bài gửiTiêu đề: Re: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013
http://arimiku.websitescamp.com

Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
Tiêu đề: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013

cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hiện tại admin vẫn chưa có thời gian tuốt lại 4rum, nên 4rum có vẻ nhàm chán. Sau này khi nâng cấp 4rum, mong sẽ nhận được sự đóng góp của bạn.
Tài Sản của AnkNgok94
Ngôi nhà nhỏ
Thú Cưng:
Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share
— Sponsored content —
Chức vụ
Hiện đang:Profile Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013

Tiêu đề: [Code] Vườn Ước Nguyện 2013

Tài Sản của Sponsored content
Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share

[Code] Vườn Ước Nguyện 2013

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả Lời Nhanh
Yêu Cầu Viết Tiếng Việt Có Dấu
Điều Hành Bài Viết
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`• Who •°¯)¤(¯`• Am •°¯)¤(¯`• I •°¯) :: Forumotion :: HD Code-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang


Welcome †ø Forum ☼ Who Am I ™
Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ Và Nhiều Niềm Vui Nhá
Skin ☼ Who Am I™ Designer HaiTech94


Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Sun Jun 24, 2018 2:13 pm